Studietesten, bezoeken aan de arts en het studiegeneesmiddel worden kosteloos aan u verstrekt. Als u aanvullende medicatie nodig hebt om uw systemische sclerose te behandelen, zal deze op de normale manier door uw studiearts worden voorgeschreven en niet worden verstrekt als onderdeel van de studie.

Het studiecentrum kan helpen met het regelen van vervoer of de terugbetaling van de vervoerskosten van en naar het studiecentrum. Voor meer informatie kunt u bij het studiepersoneel terecht.

Het farmaceutisch bedrijf GSK is de opdrachtgever van deze studie. Zij betalen de studiearts en het studiecentrum om deze studie uit te voeren. Artsen in studiecentra over de hele wereld werken samen met GSK om deze studie uit te voeren.

Als u deelneemt aan deze studie, zullen er ongeveer 9 geplande bezoeken aan het studiecentrum plaats vinden. Er worden bijkomende bezoeken gepland als de screening meer dan 1 bezoek vereist of u beslist deel te nemen aan de uitbreidingsstudie.

Er wordt een computer gebruikt om deelnemers willekeurig toe te wijzen aan de studiebehandelingsgroepen, zoals bij het delen uit een geschudde boek kaarten. Dit wordt randomisatie genoemd.

De placebo ziet er hetzelfde uit als het studiegeneesmiddel, maar bevat geen actief geneesmiddel.

U hebt evenveel kans om in de groep met het actieve studiegeneesmiddel te worden ingedeeld dan in de groep met placebo.

Noch u, noch de studiearts, noch de persoon die de injectie toedient weet of u het actieve geneesmiddel of placebo krijgt.

Hoewel we niet kunnen garanderen dat u baat zult hebben bij deelname, kan de verworven kennis artsen en onderzoekers wel helpen om meer te weten te komen over systemische sclerose en de behandeling ervan.

Zoals bij alle medicijnen, is er een risico op bijwerkingen. Dit zijn ongewenste en onbedoelde effecten van een medicijn. Praat met de studiearts voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen. Uw gezondheid wordt tijdens de hele studie nauwgezet opgevolgd. Het is heel belangrijk dat u de studiearts op de hoogte brengt wanneer u veranderingen opmerkt in uw gezondheid of als u ergens last van krijgt.

U kunt op elk moment en om elke reden uit de studie stappen. Uw keuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorg die u buiten deze studie ontvangt.
Als u beslist uit de studie te stappen, zal uw studiearts met u bespreken wat de beste manier is om dit te doen.